Kai/Kai x Haus Female

Ruger / Kai x Oscar

1 & 1/2 years old

Kai x Oscar Male - 1 year

Southern Bred Offspring

Kia Kai x  Oscar

"Flex" @ 8 months

Holly / Hedi  x Oscar

16 months

Bodie/Genesis x Oscar

1 year  old

Hedi x Oscar - Hendrix @ 4 1/2 months 

Bodie/Genesis x Oscar

Hedi x Oscar - Female 6 weeks 

Bruno/Hedi x Oscar

9 months

Mia/Genesis x Oscar

Gage / Hedi x Oscar

11 months